skip to Main Content

Spotkanie szkoleniowe dotyczące działania 3 SAPARD

24 czerwca 2002 r. ZGWWP zorganizowali spotkanie szkoleniowe w Białymstoku. Uczestniczyło w nim ponad 40 przedstawicieli gmin i powiatów z terenu województwa podlaskiego. Zostało ono zorganizowane dla zainteresowanych JST, które nie mogły być obecne na wcześniejszym spotkaniu.
Tematem szkolenia była prezentacja działania 3 programu operacyjnego SAPARD w świetle możliwości i zasad pozyskiwania środków przez samorządy, który został przedstawiony przez specjalistę do spraw obsługi wniosków o pomoc finansową z Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Elżbietę Filipowicz.
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast