skip to Main Content

VI Forum ZGWWP

  • Forum

W dniach 22-25 sierpnia 2002 r. odbyło się w Białowieży i na Białorusi VI Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział około 30 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich.

Gościem specjalnym Forum był Przewodniczący Wspólnoty Samorządowej Województwa Podlaskiego i Marszałek Województwa Podlaskiego – Sławomir Zgrzywa. Rozważano propozycję uczestnictwa w inicjatywie Wspólnota Samorządowa Województwa Podlaskiego, która ostatecznie nie została przyjęta. Podczas wyjazdu na Białoruś odbyto spotkania i nawiązano kontakty ze środowiskami polonijnymi, gospodarczymi i samorządowymi. Wystosowano apel do Pana Wojewody o wystąpienie do Rady Ministrów RP z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie całego województwa podlaskiego.

 

Apel o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie całego województwa podlaskiego.   pokaż

Odpowiedź Wojewody Podlaskiego z dnia 04.09.2002 r.   pokaż

Back To Top