skip to Main Content

V Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 8-9 maja 2003 r. odbyło się w Augustowie V Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 50 delegatów, kilku przedstawicieli gmin nieczłonkowskich oraz kilkunastu gości,

wśród nich m. in.: Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Kazimierz Krzyżewski, Wicewojewoda Podlaski Jerzy Półjanowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Grzegorz Stelmaszek. 
W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2002 oraz jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Delegaci przyjęli także jednogłośnie budżet na rok 2003. Najważniejszym punktem obrad było wybranie nowych władz Związku na kolejną kadencję. Mirosław Lech, dotychczasowy szef ZGWWP, został wybrany jednogłośnie nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Wybrano także Zarząd II kadencji i Komisję Rewizyjną.

 

Wyniki wyborów   pokaż

Back To Top