skip to Main Content

Opinia w sprawie przeniesienia Biura SAPARD z Białegostoku do Łomży

ZGWWP dnia 21 lipca 2003 r. wysłał opinię do Prezesa ARiMR Pana Wojciecha Pomajdy w sprawie przeniesienia Biura SAPARD z Białegostoku do Łomży. Poniżej jej treść.

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyraża swój zdecydowany sprzeciw decyzji dotyczącej przeniesienia z Białegostoku do Łomży Biura SAPARD Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.                                                 
Znamy z doświadczenia procedury i trudności związane z kontraktowaniem, realizacją i rozliczaniem środków z SAPARDU. Jedno zadanie wymaga kilkunastu wyjazdów przedstawiciela samorządu do Biura SAPARDU. Wiąże się to z przygotowaniem wniosku, jego złożeniem, uzupełnieniem, procedurą przetargową, podpisaniem umowy, złożeniem wniosku o płatność i jego poprawkami. Białystok jest stolicą Województwa, siedzibą wielu instytucji, z którymi na co dzień współpracujemy. Wyjazd do tego miasta można połączyć z załatwieniem wielu spraw. Wyjazdy do Łomży będą jednotematyczne i uważamy, że będzie to kolejne niepotrzebne i kosztowne utrudnienie naszej pracy. Zwracamy uwagę, że argumenty te dotyczą również rolników i przedsiębiorców.                                                                          
Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przykrością stwierdza, że decyzja o przeniesieniu Biura SAPARDU z Białegostoku do Łomży nie była poprzedzona żadnymi konsultacjami ze środowiskiem samorządowym, co nie jest dobrą praktyką.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Odpowiedź z ARIMR z dnia 27.08.2003 r.   pokaż

Back To Top