skip to Main Content

Odpowiedź z ARIMR z dnia 27.08.2003 r.

W nawiązaniu do pisma Pana Prezesa znak: OR.S-115/07/03 z dnia 21.07.br. w sprawie lokalizacji siedziby Biura SAPARD dla województwa podlaskiego uprzejmie informuję co następuje.
Ze zrozumieniem przyjęliśmy argumenty podniesione przez Pana w przedmiotowym piśmie. W wyniku analiz oraz zebranych opinii, mając na uwadze oczekiwania społeczności lokalnych województwa podlaskiego, podjęto decyzję o pozostawieniu siedziby Biura SAPARD w Białymstoku.
Licząc na dobrą współpracę pozostaję z poważaniem.

 

Wojciech Pomajda
Prezes ARiMR

Back To Top