skip to Main Content
2-letni Samorządowy Kurs Języka Angielskiego

2-letni samorządowy kurs języka angielskiego

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zorganizował 2-letni samorządowy kursu języka angielskiego dla 685 osób z 53 gmin.

Był to pierwszy o takich rozmiarach program w kraju, który miał przygotować podlaskie samorządy na wejście Polski do Unii Europejskiej. Współorganizatorem kursu była Fundacja Wspomagania Wsi z Warszawy, która dołożyła do programu 100 tysięcy złotych. Kurs trwał od września 2003  r. do czerwca 2005 r. i obejmował 120 godzin rocznie. Zajęcia były prowadzone w poszczególnych urzędach gmin, dokąd dojeżdżali prowadzący ze Szkoły O.K. Centrum Języków Obcych. 120 godzin kosztowało tylko 650 zł od osoby. Pomoc Fundacji obniżyła tę kwotę o 150 złotych w pierwszym roku szkolenia dla gmin będących członkami ZGWWP, zaś pozostałe 500 zł wzięły na siebie uczestnik kursu i jego samorząd. W drugim roku nauki dofinansowanie dla pracowników samorządowych z gmin będących członkami ZGWWP wyniosło 116,91 zł. Powyższa inicjatywa podwyższyła jakość pracy w urzędach, ich wiarygodność, jak również poprawiła wizerunek województwa. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inauguracji kursu, która odbyła się 25 września 2003 r. w Korycinie.

 

Back To Top