skip to Main Content

Spotkanie w Łomży

15 grudnia 2003 r. ZGWWP, Urząd Marszałkowski i Podlaski Oddział ARiMR zorganizowali w Łomży spotkanie. Uczestniczyło w nim około 80 przedstawicieli gmin z terenu województwa podlaskiego oraz kilkunastu gości.

Celem spotkania było wypracowanie systemu skutecznej pomocy podlaskim rolnikom w procesie przygotowania ich do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Aby ten cel osiągnąć niezbędna jest współpraca między władzami wojewódzkimi, samorządami terytorialnymi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa. Spotkanie było również okazją do uzyskania informacji na temat dostępnych obecnie środków z Programu SAPARD oraz aktualnego stanu przygotowań województwa w obszarze rolnictwa do akcesji z Unią Europejską.

Back To Top