skip to Main Content

Pismo skierowane do Zakładu Energetycznego z dnia 16 lutego 2004 r.

Dotyczy: Kompleksowej modernizacji systemu  oświetlenia  drogowego  na  terenie gmin.

 
Z informacji uzyskanych od gmin przystępujących do modernizacji oświetlenia ulicznego wynika, iż Wasz zakład obciąża gminy wartością księgową demontowanych urządzeń oświetleniowych. W ocenie naszego Związku jest to działalność szkodząca gminom i współpracy gmin z Zakładem Energetycznym. W większości urządzenia te były budowane ze środków gmin, a następnie nieodpłatnie przekazane Waszemu zakładowi.
Sądzimy, że wspólnym naszym interesem jest oszczędzanie energii i uruchomienie nieczynnych, zniszczonych punktów oświetleniowych.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Odpowiedź z Zakładu Energetycznego z dnia 16.03.2004 r.    pokaż

Back To Top