skip to Main Content

Odpowiedź z Zakładu Energetycznego z dnia 16.03.2004 r.

Odpowiadając na pismo OR.ZA-238/02/04 z dnia 16.02.2004 r. uprzejmie informujemy, że nie podzielamy argumentacji zawartej w Państwa piśmie. ZEB S. A. wydając warunki na przebudowę sieci oświetleniowej określa wymogi techniczne i finansowe podając równocześnie propozycję rozwiązania kwestii nieumorzonej demontowanych urządzeń. W żaden sposób nie hamujemy rozwoju oświetlenia gmin, gdyż na podstawie warunków przez nas określonych, gminy w miejsce źródeł energochłonnych montują źródła energooszczędne. W przypadkach likwidacji opraw sprawnych technicznie i nie zużytych ekonomicznie, ich wartość księgowa brutto stanowiłaby stratę zakładu. W skali zakładu byłoby to około 7 mln. zł. Na taką stratę zakład nie może sobie pozwolić. Stopień zużycia opraw jest różny na terenie poszczególnych gmin. W przypadkach, gdy chodzi o znaczące kwoty, zakład rozkłada płatności na raty lub jest to realizowane na zasadzie potrąceń wzajemnych wierzytelności przy równoczesnej ekwiwalentności świadczeń.

 

Zastępca Dyrektora d/s Dystrybucji Energii Elektrycznej
Eugeniusz Zalech

Back To Top