skip to Main Content

VII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 10-11 marca 2005 r. odbyło się w Białowieży VII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Wzięło w nim udział 60 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz kilkunastu gości. 

W pierwszym dniu obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2004, udzielili Zarządowi absolutorium i przyjęli budżet na rok 2005. Drugiego dnia odbyło się szkolenie prowadzone przez Akademię Skutecznego Działania nt. „UMYSŁ LIDERA CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ FIRMĄ I KIEROWAĆ LUDŹMI”. Przyjęte zostało stanowisko w sprawie naruszenia zasad demokratycznego państwa prawa przez wydanie aktu prawnego – Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz stanowisko w sprawie przyznania dla Białegostoku statusu metropolii. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Zgromadzenia.

 

Stanowisko w sprawie naruszenia zasad demokratycznego państwa prawa przez wydanie aktu prawnego – Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08.06.2005 r.   pokaż

Stanowisko w sprawie przyznania dla Białegostoku statusu metropolii.   pokaż

Back To Top