skip to Main Content

Stanowisko w sprawie utworzenia Gminnych Punktów Obsługi ARiMR

ZGWWP dnia 20 września 2005 r. wysłał stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie utworzenia Gminnych Punktów Obsługi ARiMR. Poniżej jego treść.

Wójtowie i burmistrzowie zebrani na XIII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wskazują na potrzebę utworzenia w poszczególnych gminach Punktów Obsługi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Funkcjonujące terenowe struktury ARiMR obsługujące rolników są przeciążone co uniemożliwia płynną i sprawną obsługę petentów.
W Biurach Powiatowych ARiMR obserwuje się niekończące się kolejki interesantów, którzy zjeżdżają z odległych miejscowości, tracąc przy tym czas, który dla rolników jest szczególnie cenny.
Uznajemy taką sytuację za bardzo złą i postulujemy o odpowiednie zmiany organizacyjne, pozwalające na tworzenie w gminach Gminnych Punktów Obsługi ARiMR.
Samorządy gmin deklarują pomoc przy organizacji w/w Punktów.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Do wiadomości:
1. Wojciech Pomajda – Prezes ARiMR w Warszawie
2. Wojciech Szczepkowski – Dyrektor Podlaskiego Oddziału ARiMR

Back To Top