skip to Main Content

PAP o I Regionalnym Kongresie GW

Data: 19 stycznia 2006
Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego PAP.
http://samorzad.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_
samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.
depesza&dep=5547&data=&_CheckSum=665526089

 

18 stycznia w Białowieży odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów podlaskich gmin wiejskich.

W spotkaniu oprócz samorządowców uczestniczyli także podlascy parlamentarzyści. Wśród nich nie zabrakło wicemarszałka Senatu Krzysztofa Putry i ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Obecny był także marszałek województwa podlaskiego Janusz Krzyżewski, wojewoda podlaski Jan Dobrzyński i wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Iwaniuk.

Tematami obrad I Regionalnego Kongresu Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego były główne problemy wsi, perspektywy ich rozwiązania i rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacja programu rozwoju bazy sportowej, a także szansa na rozwój województwa poprzez turystykę.

Spotkanie prowadził przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Mirosław Lech. Jego zdaniem dobrze się stało, że pojawiła się sposobność do przedstawienia spraw, które bezpośrednio dotyczą podlaskich gmin w kontekście regionu i całego kraju.

Krzysztof Iwaniuk skupił się w swoim wystąpieniu na kwestii struktury samorządu w Polsce. Stwierdził mianowicie, że dalszy byt starostw powiatowych w takiej formie nie ma sensu. Przyznał, że trudno jest jednoznacznie określić ile powinno być powiatów. Przekonywał, że zadania realizowane przez powiat mogą przejąć gminy.
Wtórował mu Mirosław Lech: – Nie może być administracji bliższej ludziom jeżeli będą istniały powiaty. Państwa nie stać na utrzymywanie takiej struktury.

Iwaniuk apelował o nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy Związkami Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Rzeczpospolitej.

Mirosław Lech wyraził nadzieję na rozwój i poprawę sytuacji w podlaskich gminach w związku z Programem dla Ściany Wschodniej. Odniósł się też do środowisk ekologicznych, które blokują strategiczne z punktu widzenia interesów regionu i kraju inwestycje. Zwrócił też uwagę na procedury oceny projektów. Zasugerował, by były one bardziej klarowne i mniej skomplikowane.

Nadmierna biurokracja, niskie ceny skupu, kwestie oświaty na wsi i bezrobocie – to najważniejsze problemy dotykające gminy wiejskie w opinii wojewody Jana Dobrzyńskiego.
Marszałek Janusz Krzyżewski rozpoczął swoje wystąpienie od zaprezentowania budżetu województwa. Ocenił, że to dobry budżet, bo nie tylko zabezpiecza podstawy finansowania ale również jest prorozwojowy. Stwierdził też, że jest to budżet równowagi, bowiem równoważą się strumienie finansowe. Zaplanowano niewielki tylko przyrost zadłużenia.

Marszałek przedstawił informację na temat aktualnej pracy Urzędu Marszałkowskiego i funduszy strukturalnych. Zapowiedział, że istnieje szansa, by okres programowania nowej alokacji na lata 2007 – 2013 był wyznaczony już na 1 lipca tego roku. Podkreślił, że województwo podlaskie jest liderem w wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Gorzej natomiast – zdaniem marszałka wygląda kwestia funduszy spójności.
– Nie stać nas na pasywność w tym zakresie – dodał.
Marszałek odniósł się także do Programu dla Ściany Wschodniej.
– Można mieć nadzieję, że te środki będą istotnym elementem przyspieszonego rozwoju różnych sfer życia województwa podlaskiego – powiedział.

Kwestię realizacji programu rozwoju bazy sportowej oraz rozwój turystyki w województwie podlaskim zaprezentowała Katarzyna Zajkowska – dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej mówił natomiast o rozwoju turystki jako szansie rozwoju Polski i województwa.

Wójtowie dyskutowali też nad projektami trzech stanowisk Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie: zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uproszczenia i skrócenia przygotowywania dokumentacji inwestycyjnych oraz utworzenia Gminnych Punktów Obsługi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

JM

 

Back To Top