skip to Main Content

Stanowisko w sprawie podziału środków w Programie Operacyjnym Wsparcie Regionów Ściany Wschodniej

Dnia 18 stycznia 2006 r. wypracowano stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie podziału środków w Programie Operacyjnym Wsparcie Regionów Ściany Wschodniej. Poniżej jego treść. 

Wójtowie i burmistrzowie zebrani na I Regionalnym Kongresie Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, z zadowoleniem przyjmują propozycję ustanowienia specjalnego Programu Operacyjnego dla Regionów Polski Wschodniej. Jednocześnie zwracają się z apelem o dokonanie podziału środków w ramach tego Programu w oparciu o algorytm, w którym nie będzie dominował wskaźnik ludnościowy. Szereg inwestycji infrastrukturalnych jest związana z powierzchnią regionu, stąd pomijanie tego czynnika uważamy  za krzywdzące dla województw słabiej zaludnionych.
Proponujemy podział uczciwy dla wszystkich województw, który będzie realizował politykę równych szans i pozwoli zmniejszyć pogłębiające się różnice między regionami. Uważamy również, że w ramach Programu powinny być przewidziane projekty realizowane na terenach wiejskich. Zwiększy to możliwość pozyskania wsparcia finansowego przez gminy.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Grażyna Gęsicka – Minister Rozowju Regionalnego
2. Wiesław Kamieński – Doradca Premiera ds. Regionów Polski Wschodniej
3. Jan Dobrzyński – Wojewoda Podlaski
4. Janusz Kazimierz Krzyżewski – Marszałek Województwa Podlaskiego
5. Przewodniczący Komisji Sejmu RP i Senatu RP
6. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 04.04.2006 r.   pokaż

Back To Top