skip to Main Content

Stanowisko w sprawie uproszczenia i skrócenia przygotowywania dokumentacji inwestycyjnych

Dnia 18 stycznia 2006 r. wypracowano stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie uproszczenia i skrócenia przygotowywania dokumentacji inwestycyjnych. Poniżej jego treść. 

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z niepokojem obserwuje skutki zmian wprowadzonych w 2005 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 957) do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) i innych przepisów prawnych, które mają wpływ na uzgadnianie dokumentacji na budowę inwestycji liniowych, szczególnie dróg.    
Budowa nowych dróg w Polsce winna być priorytetem całego rządu. Na nic zdadzą się wysiłki inwestycyjne poszczególnych gmin czy regionów jeśli nie będzie szybko i sprawnie budowana sieć dróg krajowych.
Nowe prawo szczególnie mocno dotyka województwo podlaskie, które posiada na swoim obszarze najwięcej terenów chronionych. Zachowanie tego bogactwa to zasługa nasza i naszych przodków, to mieszkańcy tej ziemi potrafili i potrafią żyć w harmonii z przyrodą i to nasz głos powinien być decydujący przy planowaniu najistotniejszych zamierzeń inwestycyjnych dających nadzieję na godne życie w przyszłości. To co dotknęło dziś Augustów i Wasilków za moment może spotkać każdą naszą gminę.
Przy konstrukcji prawa w każdej dziedzinie najważniejszy powinien być człowiek, jego życie i bezpieczeństwo. Aktualny stan dróg w Polsce, to wstyd dla kraju, tysiące ofiar, hamulec szybkiego rozwoju gospodarczego i rosnące zagrożenie dla środowiska.
Nie widzimy współpracy poszczególnych resortów przy uzgadnianiu dokumentacji. Celowym byłoby wprowadzenie wcześniejszego uzgadniania treści przygotowywanej decyzji na szczeblu Województwa z właściwymi resortami. Zapobiegłoby to ewentualnym przypadkom uchylania decyzji wydanych przez organy szczebla wojewódzkiego. Jednocześnie uniknęlibyśmy straty cennego czasu.
Wnioskujemy o rozważenie możliwości uproszczenia i skrócenia przygotowywania dokumentacji inwestycyjnych.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Grażyna Gęsicka – Minister Rozowju Regionalnego
2. Wiesław Kamieński – Doradca Premiera ds. Regionów Polski Wschodniej
3. Jan Dobrzyński – Wojewoda Podlaski
4. Janusz Kazimierz Krzyżewski – Marszałek Województwa Podlaskiego
5. Przewodniczący Komisji Sejmu RP i Senatu RP
6. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

Odpowiedź z Ministerstwa Transportu i Budownictwa z dnia 06.04.2006 r.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z 06.2006 r.   pokaż

Back To Top