skip to Main Content

Apel o podjęcie działań zmierzających do udzielenia pomocy rolnikom województwa podlaskiego

ZGWWP dnia 27 lipca 2006 r. wysłał apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Andrzeja Leppera o podjęcie działań zmierzających do udzielenia pomocy rolnikom województwa podlaskiego. Poniżej jego treść.


 

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwraca uwagę Panu Premierowi na pogarszającą się sytuację w rolnictwie w województwie podlaskim spowodowaną długotrwałą suszą. Klęska suszy szczególnie negatywnie wpływa na zmniejszenie produkcji pasz na użytkach zielonych, które są podstawą wysokiej produkcji mlecznej naszego regionu. Braki pasz mogą spowodować konieczność częściowej likwidacji licznych stad wyspecjalizowanych w produkcji mlecznej. Aby temu zapobiec niezbędna jest szeroka i skuteczna pomoc finansowa z budżetu państwa.
Dostrzegając powagę sytuacji apelujemy do Pana Premiera o podjęcie działań zmierzających do udzielenia wszelkiej skutecznej pomocy rolnikom naszego województwa.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Do wiadomości:
1. Wojciech Mojzesowicz – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP
2. Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP
3. Jan Dobrzyński – Wojewoda Podlaski
4. Janusz Kazimierz Krzyżewski – Marszałek Województwa Podlaskiego
5. Tomasz Gietek – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej
6. Mariusz Poznański – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

 

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.08.2006 r.   pokaż

Back To Top