skip to Main Content

XVI Forum ZGWWP

W dniach 20 – 21 września 2007 r. odbyło się w Turośni Kościelnej XVI Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 80 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich i gości,

wśród nich m.in.: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Mieczysław Paradowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Dariusz Piontkowski, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Iwaniuk. Poruszono temat: Programu Leader +, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Przedszkolak, budowania strategii informatycznej, zadań WFOŚiGW w latach 2007-2013,  zrównoważonego rozwoju województwa podlaskiego, pogłębiania się dysproporcji w sferze usług publicznych na rzecz gmin wiejskich.

 

Prezentacja PROW 2007-2013   pobierz

Back To Top