skip to Main Content

Komunikat dotyczący utworzenia w roku 2008 GPI dla rolników

W związku ze zmianą charakteru wypełniania wniosków o płatności obszarowe 2008 Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, kierując się dobrem rolników, podjął kolejny raz wysiłek tworzenia Gminnych Punktów Informacji,

pomimo że jest to tylko zadanie administracji rządowej. Gminne Punkty Informacji dla rolników zostaną uruchomione 15 marca 2008 r. a zatrudnieni tam przez samorządy pracownicy zostaną przeszkoleni i przygotowani do udzielania porad przez PODR i ARiMR. W Gminnych Punktach Informacji dla rolników nie może być pobierana opłata za pomoc w wypełnianiu wniosków ani przez pracowników tych biur ani przez pracowników PODR.

Back To Top