skip to Main Content

Wniosek o przesunięcie terminu dostarczenia dokumentów do wniosków złożonych do RPO WP Działanie 2.1.2

ZGWWP dnia 18 września 2008 r. wysłał wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego o przesunięcie terminu dostarczenia dokumentów do wniosków złożonych do RPO WP Działanie 2.1.2. Poniżej jego treść.

 

Uprzejmie informujemy, że na XVIII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego został zgłoszony wniosek o przesunięcie terminu do 30 listopada br. dostarczenia wymaganych dokumentów do wniosków złożonych do RPO WP Działanie 2.1.2.
W ocenie zebranych wójtów i burmistrzów termin zaproponowany przez Departament Zarządzania RPO jest zbyt krótki i dla wielu gmin uniemożliwi wywiązanie się z nałożonych obowiązków.
W związku z powyższym Zarząd ZGWWP prosi o przesunięcie terminu zgodnie z wnioskiem do 30 listopada br., co nie będzie miało wpływu na termin realizacji zadań.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Do wiadomości:
1. Daniel Górski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionlanym Programem Operacyjnym

 

Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 30.09.2008 r.   pokaż

Back To Top