skip to Main Content

XVIII Forum ZGWWP

W dniach 18 – 19 września 2008 r. odbyło się w Augustowie XVIII Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 90 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich i gości,

wśród nich m.in.: członkowie Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z Przewodniczącym Mariuszem Poznańskiem oraz przedstawicielami Rady Regionalnej ZGW RP. Dyskutowano m.in. o aktualnej sytuacji dotyczącej uruchamiania środków z Unii Europejskiej w województwie podlaskim, o Regionalnym Programie Operacyjnym. Przekazano informację o pozyskanych przez ZGWWP środkach z UE. Wypracowano wniosek o przesunięcie terminu dostarczenia dokumentów do wniosków złożonych do RPO WP Działanie 2.1.2 oraz stanowisko w sprawie likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

Wniosek o przesunięcie terminu dostarczenia dokumentów do wniosków złożonych do RPO WP Działanie 2.1.2.   pokaż

Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 30.09.2008 r.   pokaż

Stanowisko w sprawie likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 15.10.2008 r.   pokaż

Back To Top