skip to Main Content
Projekt "Sprawny Samorząd – Lepsza Polska"

Projekt "Sprawny samorząd – lepsza Polska"

Projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz środków własnych JST.

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracji samorządowej z terenu województwa podlaskiego, tak by mogli sprawnie wykonywać zadania i gwarantować wysoką jakość pracy urzędu. W ramach projektu trwającego od listopada 2008 r. do lipca 2009 r. wykwalifikowani trenerzy w 26 edycjach kilkudniowych szkoleń przeszkolili 455 pracowników administracji samorządowej z 67 jednostek samorządu terytorialnego (1 urząd marszałkowski, 3 starostwa powiatowe, 64 urzędy miast i gmin). Łącznie to 1236 zrealizowanych godzin w 11 zakresach tematycznych: teczka urzędnika – zarządzanie dokumentami i archiwizacja, skuteczna komunikacja w obsłudze petenta, zarządzanie czasem i organizacja pracy, język angielski, zamówienia publiczne, księgowość w jednostkach publicznych, audyt wewnętrzny, administracja publiczna, Public Relations, siła III sektora – współpraca z NGO, obsługa petenta. Największym zainteresowaniem cieszyły się: księgowość w jednostkach publicznych, zamówienie publiczne w praktyce urzędu, Public Relations. Budżet projektu wyniósł 825 676 zł. Udział w szkoleniach był bezpłatny. Na potrzeby projektu założono nową stronę internetową: http://www.sprawnysamorzad.pl.

27 listopada 2008 r. ZGWWP zorganizował w Białymstoku konferencję inaugurującą rozpoczęcie projektu „Sprawny samorząd – lepsza Polska”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

16 lipca 2009 r. ZGWWP zorganizował w Białymstoku konferencję podsumowującą zrealizowany projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Back To Top