skip to Main Content

Stanowisko w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

ZGWWP dnia 28 lipca 2009 r. wysłał stanowisko do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Grzegorza Schetyny w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poniżej jego treść.

W imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego pragnę wyrazić Panu Premierowi słowa uznania za pomysł i realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przejrzyste zasady, prostota wniosku, szybkość realizacji – to jego główne atuty. Ponadto skierowany jest w bardzo ważną część naszej infrastruktury – drogi gminne i powiatowe, które (nie z naszej winy) w większości są w złym stanie, gdyż ich przebudowa jest kosztowna, przekraczająca możliwości finansowe naszych skromnych budżetów, a w minionych latach były bardzo niewielkie możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Po raz pierwszy odczuliśmy również, że rząd dobrze rozumie zrównoważony rozwój kraju, że widzi potrzebę równania słabszych do lepiej rozwiniętych. Podkreślaliśmy na wszystkich naszych spotkaniach, że jest to pierwszy program kierujący środki finansowe do samorządów, który nie krzywdzi naszego województwa i innych o podobnym charakterze,  stosując algorytm ludnościowo – obszarowy, lecz dzieli 1 mld zł po równo na 16 regionów.
Z niepokojem obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach działania różnych środowisk z województw większych, bardziej zasobnych, posiadających lepiej rozwiniętą infrastrukturę techniczną, zmierzającą do zmiany zasad podziału tychże środków na kolejne lata… i oto rozpoczęły się prace nad zmianami, które zakładają obniżenie kwoty przeznaczonej dla województwa podlaskiego o ponad 8,6 mln zł.    
Panie Premierze, apelujemy o pozostawienie w niezmienionej formie zasad podziału środków na dotychczasowych zasadach, gdyż żadne modyfikacje nie zadowolą wszystkich, wprowadzą niepotrzebny ferment i niezadowolenie, wywołają różne, m.in. medialne komentarze.
Wprowadzenie do algorytmu wagi długości dróg utwardzonych (dlaczego nie wszystkich gminnych i powiatowych?) w województwie, dodatkowo promuje regiony lepiej rozwinięte, posiadające w przeszłości więcej środków w budżetach gmin i powiatów na inwestycje. W dużej mierze stan infrastruktury drogowej wynika przecież nie z nieudolności samorządów, ale z uwarunkowań historycznych, położenia i zasobności finansowej.
Realizacja programu w jego pierwszym roku istnienia przynosi niezwykłe efekty. W województwie podlaskim to około 200 km przebudowanych dróg. O skali potrzeb świadczy fakt, iż tylko 60% wniosków uzyskało dofinansowanie. Pracujemy nad kolejnymi projektami i lepszą ich jakością. Samorządy, które nie otrzymały dofinansowania nie płaczą, lecz pracują nad tym, aby w następnym „rozdaniu” osiągnąć sukces.
Lepsza jakość dróg lokalnych w przypadku naszego regionu to szybszy rozwój rolnictwa, przetwórstwa rolnego, turystyki i łatwiejszy dostęp do dziewiczej przyrody oraz dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej, która tu tak znakomicie się zachowała.
Panie Premierze, oczekujemy nie kontrowersyjnych zmian rozdziału środków na województwa, ale zwiększenia puli 1 mld zł na rok, wydłużenia Programu na kolejne lata, a jeśli to możliwe, uruchomienia podobnych przedsięwzięć w innych dziedzinach, szczególnie dotyczącej infrastruktury wiejskiej oświaty.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech 

Do wiadomości:
1. Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski
2. Parlamentarzyści województwa podlaskiego.

 

Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.08.2009 r.   pokaż

Back To Top