skip to Main Content
XX Forum ZGWWP

XX Forum ZGWWP

W dniach 3 – 4 września 2009 r. odbyło się w Jeleniewie XX Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 80 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

W czasie dwudniowych obrad delegaci dyskutowali o obszarach chronionych Natura 2000, problemie związanym z kłopotami gmin w dziedzinie gospodarki odpadami stałymi, potencjalnych możliwościach oszczędzania w opłatach za energię elektryczną, reformie oświaty, ustawie sołeckiej, problemie opodatkowania nieruchomości dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski zobowiązał się zorganizować spotkanie z przedstawicielami rządu i ministerstwa środowiska w temacie Natury 2000. Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przestawiła aktualne informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Poruszono temat  zwrotu podatku VAT w PROW. Uczestnicy Forum odwiedzili elektrownie wiatrowe budowane w gminie Suwałki, gdzie zapoznali się z ich technologią oraz korzyściami i problemami z tym związanymi. Drugiego dnia zdecydowano o przygotowaniu następujących stanowisk: stanowiska w sprawie propozycji utworzenia nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie województwa podlaskiego, stanowiska w sprawie możliwości odliczenia VAT przez samorządy korzystające ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiska w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w karcie nauczyciela. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

 

Stanowisko w sprawie propozycji utworzenia nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie województwa podlaskiego.   pokaż

Odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 22.10.2009 r.   pokaż

Stanowisko w sprawie możliwości odliczenia VAT przez samorządy korzystające ze środków PROW.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 29.10.2009 r.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6.01.2010 r.   pokaż

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.   pokaż 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 29.10.2009 r.   pokaż

Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w karcie nauczyciela.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30.10.2009 r.   pokaż

 

 

WYSTAWCY FORUM 
 

Back To Top