skip to Main Content
Uroczyste Otwarcie Kompleksu Dwóch Boisk Sportowych W Rutce-Tartak

Uroczyste otwarcie kompleksu dwóch boisk sportowych w Rutce-Tartak

W dniu 21 września 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w powiecie suwalskim kompleksu sportowego w Rutce-Tartak.

Obiekt sportowyzostał wybudowany w centrum miejscowości Rutka-Tartak przy SzkolePodstawowej i Gimnazjum w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.Składa się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią orazboiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej tj. do gry w koszykówkę,siatkówkę i tenisa.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków:
a) Ministra Sportu i Turystyki
b) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: Odnowa i rozwój wsi
c) Gminy Rutka-Tartak.
Jak stwierdziła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak:
,,….Mamy powody do dumy, bo wśród okolicznych szkół i gmin„orlik” jako pierwszy  wylądował w Rutce-Tartak. Otrzymaliśmywarunki realizacji idei projektu. Boisko jest bezpieczne, nowoczesne,funkcjonalne i nieodpłatne.  Estetyka i staranność wykonania  zachęca,by z niego korzystać. Będziemy realizować zadania i programyw zakresie usportowienia młodzieży, propagowania zdrowego aktywnego stylużycia i spędzania wolnego czasu.  ORLIK umożliwi realizację bardzoważnych zadań w zakresie  wychowania młodzieży.”
Z zaproszonych gości zaszczycili nas swoją obecnością :Pan Poseł Jarosław Zieliński, Pan Wicewojewoda Podlaski WojciechDzierzgowski,Pan Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UrzęduMarszałkowskiego Województwa Podlaskiego Bartłomiej Andruk, Pan StarostaSuwalski Szczepan Ołdakowski, Pan Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski,Pan Komendant Miejski Policji w Suwałkach Krzysztof Budziński, PanKomendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach KrzysztofHawrus, Pani Mirosława Dorochowicz reprezentująca Pana Posła JanaKamińskiego, Pan Zastępca Dyrektora Zarządu DrógWojewódzkich Józef Sulima , Pan Prezes Euroregionu Niemen CezaryCieślukowski oraz lokalni przedsiębiorcy, projektanci, inspektorzynadzoru, dyrektorzy szkół,  wójtowie okolicznych gmin , przedstawicielelokalnych służb mundurowych, księża, radni, sołtysi,Wśród gości zagranicznych  byli:Pan Mer Wyłkowyszek – Algirdas Bagusinskas, Pan Dyrektor AdministracyjnyWyłkowyszek – Sigitas Kasparaitis, Pan wójt Wisztyńca – BronislawasPolita.
Na realizację niniejszego zadania pod nazwą  „Budowa  kompleksu  dwóch boisk  sportowych  (do piłki nożnej i wielofunkcyjnego) w Rutce-Tartak w ramach  programu Moje Boisko – Orlik 2012” wydano 975000,00 zł(brutto) w tym :
a)  adaptacja typowego projektu  –  16000,00 zł
b)  nadzór inwestorski – 12000,00 zł
c)  roboty budowlane  –  947000,00 zł
Okres Realizacji robót to dwa miesiące:
a) umowę podpisano i teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 16.06.2009r.
b) roboty rozpoczęto w dniu 29.06.2009 r.
c) roboty zakończono w dniu 04.09.2009 r. 
Wykonawcą niniejszego kompleksu sportowego jest Firma OgrodniczaLeśniewscy – Architektura Zieleni z siedzibą w Chełmie ul. CzerwonegoKrzyża 6,  reprezentowane przez właścicieli Małgorzatę Leśniewską  iRoberta Leśniewskiego, a Podwykonawcą obiektu jest PrzedsiębiorstwoHandlowo-Usługowo-Produkcyjne „PAL WOD „ Export-Import z siedzibą wGołdapi ul. Suwalska 16 reprezentowane przez właściciela RyszardaPawlukanisa.
napisali o nas:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Aktualnosci/Kalendarz+wydarzen/Relacje/21.09.2009+Otwarcie+Orlika+w+Rutce+Tartak.htm
http://www.radio5.com.pl/index.php?id=1&ia=20283
http://orlik2012.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=20

pozdrawiam
Ireneusz Dębowski

 

Back To Top