skip to Main Content

20-ta rocznica powstania samorządu terytorialnego

ZGWWP z okazji 20-tej rocznicy powstania samorządu terytorialnego zorganizował uroczyste obchody w województwie podlaskim.

 

18 czerwca 2010 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zorganizował Kongres XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Województwie Podlaskim pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP, Pełniącego Obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego, Wojewody Podlaskiego – Macieja Żywno i Marszałka Województwa Podlaskiego – Jarosława Zygmunta Dworzańskiego. Dzień 27 maja 1990 roku, w którym odbyły się pierwsze w powojennej historii wolne wybory powszechne, wyłaniające władze gmin – nowoutworzonych jednostek samorządu terytorialnego, był niezwykle ważną datą na drodze polskich przemian ustrojowych i gospodarczych. Nie byłoby dzisiejszej Polski bez olbrzymiej, twórczej energii, którą wyzwoliła samorządowa reforma, bez ogromnego wysiłku i osiągnięć samorządowców. Dwudziesta rocznica tych wydarzeń to świetny moment, by podjąć próbę podsumowania tych działań w województwie podlaskim, co nastąpiło podczas dyskusji panelowej. Podczas kongresu nastąpiło wręczenie odznaczeń prezydenckich przez Panią Barbarę Kudrycką Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pana Macieja Żywno Wojewodę Podlaskiego. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymało 10 wójtów / burmistrzów, Medal Srebrny za Dłogoletnią Służbę otrzymało 5 wójtów, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymało 3 wójtów / burmistrzów. Następnie Zarząd ZGWWP wręczył medale okolicznościowe ZGWWP za zasługi dla rozwoju samorządu lokalnego około 200 wyróżnionym osobom. Uroczystość uświetniły występy trzech zespołów: zespołu młodzieżowo-ludowego „Perła” z Perlejewa, kapeli litewskiej „Klumpe” z Puńska i zespołu białoruskiego „Kalinka” z Gródka. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Podczas kongresu Pan Mirosław Lech Przewodniczący Zarządu ZGWWP zaprezentował Album „XX lat samorządności w województwie podlaskim. Nasze małe Ojczyzny” wydany przez ZGWWP.  Zawiera on krótką 2-stronicową prezentację 110 samorządów województwa podlaskiego, czyli wszystkich potencjalnych członków ZGWWP. Album pokazuje jak oblicza podlaskich gmin i miast przeistaczały się w ciągu minionego dwudziestolecia, zmieniając się diametralnie, unowocześniając, ale zachowując to, co w naszym regionie najcenniejsze i stanowi o jego wyjątkowości – piękno unikatowej, nieskażonej przyrody i bogactwo kulturowe. Zapraszamy do obejrzenia stron albumowych zawierających gminy członkowskie Związku.

 

30 maja na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyła się impreza festynowo-wystawowo-targowa pn. Podlaskie Gminy w Białymstoku. Imprezę zorganizował Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wspólnie z Prezydentem Miasta Białegostoku i Białostockim Ośrodkiem Kultury. Wydarzenie to było pierwszym elementem obchodów 20-tej rocznicy powstania samorządu terytorialnego w Polsce. Na Rynku kilkadziesiąt podlaskich gmin, ludowych twórców i producentów żywności prezentowało niezwykłą różnorodność smakową, kulturową, muzyczną, religijną i narodowościową. Na scenie przygrywały regionalne zespoły folklorystyczne. Na zakończenie publikę rozgrzał występ Czeremszyny. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

13 czerwca w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie odbyła się impreza festynowo-wystawowo-targowa pn. Podlaskie Gminy w Nowogrodzie połączona z XVII Ogólnopolskimi Dniami Kultury Kurpiowskiej. Imprezę zorganizował Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży. Stoiska gminne obfitowały w takie przysmaki jak: swojskie sery z dziurami, swojskie wyroby mięsne, chleb pieczony na liściach chrzanu, sękacz, mrowisko, bułki drożdżowe, ogórki kiszone, babka i kiszka ziemniaczana, smalec, podpiwek, nalewki, miody z kilku pasiek. Ponadto nie zabrakło ludowych wyrobów z haftu, koronki, ludowych obrazów, wyrobów ze słomy, tkanin dwuosnowowych, wyrobów rzeźbiarskich, haftowanych obrazów… Dorobek artystyczny zaprezentowały zarówno regionalne zespoły z gmin jak i zespoły oraz kapele kurpiowskie startujące w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

27 czerwca w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach odbyła się impreza festynowo-wystawowo-targowa pn. Podlaskie Gminy w Suwałkach. Ponad 20 stoisk prezentowalo swojskie przysmaki oraz wyroby ludowe. Towarzyszyły temu występy na scenie: kapeli ludowej „Przeroślaki” z Przerośli, zespołu tanecznego „Dreamgirls” z Lipska, Zespołu Śpiewu Naturalnego z Sejn, zespołu dziecięco-młodzieżowego „Szeszupiaki” i zespołu wielopokoleniowego „Szeszupa” z Rutki-Tartak, zespołu wielopokoleniowego „Ruczaj” z Maćkowej Rudy -gm. Krasnopol oraz zespołu folklorystycznego „Młode jezioranki” z Wiżajn. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Białostocki Ośrodek Telewizji Polskiej dokumentuje dokonania podlaskich gmin po 20 latach istnienia samorządu terytorialnego w Polsce. 9 czerwca o godz. 18.15 na antenie TVP3 Białystok została wyemitowana audycja pt. „Samorządni”. Odcinek o Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zapoczątkował 13 minutowy cykliczny program o gminach naszego województwa.

Back To Top