skip to Main Content

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły

27 maja w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły: Od nadzoru po psychologię.

Pod koniec maja 2010 r. odbędzie się III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2009/2010. Ważnymi punktami spotkania będą procedury postępowania i praktyka przygotowania się do nadzoru zewnętrznego oraz organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w systemie oświaty. Będzie też okazja do omówienia doświadczeń i spostrzeżeń dyrektorów szkół i nauczycieli po pierwszym obowiązkowym egzaminie maturalnym z matematyki.
Ze względu na poruszaną tematykę III Zjazd Akademii Zarządzania skierowany jest do dyrektorów, psychologów szkolnych, reprezentantów poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i kuratoriów. Zjazd odbywa się pod Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej. Przewidziane są sesje wspólne oraz praca w grupach dyrektorów, psychologów i pedagogów.
W ramach problematyki nadzoru poruszona zostanie tematyka nadzoru zewnętrznego w praktyce oraz Ewaluacyjnej Wartości Dodanej (EWD), czyli oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.
W zakresie psychologicznego wsparcia przedstawione będą również zagadnienia dotyczące aspektów prawnych i projektów systemowego wsparcia szkoły oraz rola psychologa w szkole i jego współpraca z dyrektorem placówki oświatowej. Zaprezentowany zostanie model „Monitoring-Interwencja-Profilaktyka-Promocja”.
Szeroka tematyka i wiedza niezbędna każdej osobie zarządzającej placówką oświatową sprawia, że III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły cieszy się dużym zainteresowaniem. Spotkanie będzie miało miejsce dn. 27 maja 2010 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Już teraz można zgłosić chęć uczestnictwa. Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej
www.DyrektorSzkoly.pl oraz www.ABC.com.pl/oswiata.
„Dyrektor Szkoły – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”, od 1994 roku wspiera dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych w wypełnianiu zadań i obowiązków zgodnie z przepisami prawnymi, nowoczesną wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki i zarządzania. Wydawcą Miesięcznika jest Wolters Kluwer Polska.
Bliższe informacje na stronach
www.DyrektorSzkoly.pl oraz www.ABC.com.pl/oswiata.
Tel.: 22 535 83 18

Back To Top