skip to Main Content

XXI Forum ZGWWP

W dniach 5 – 6 sierpnia 2010 r. odbyło się w Rozłogach XXI Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział około 60 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

Głównym tematem obrad było ustalenie ukierunkowania wspólnej, długofalowej pomocy rzeczowej mieszkańcom z terenów dotkniętych przez powódź. Działając w sposób zorganizowany możemy w znacznym stopniu zaspokoić, przez kolejne tygodnie i miesiące, potrzeby rolników pozbawionych paszy dla zwierząt. Związek nawiązał kontakt z gminą Połaniec, Łubnice, Gorzyce i Tarnobrzeg oraz Ośrodkiem Radość Życia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu w celu zorganizowania pomocy w postaci zbiórki pasz (zboża, sianokiszonki, słomy, siana). Województwo podlaskie zostało podzielone na 4 części, wzorując się podziałem diecezjalnym naszego województwa, ponieważ podczas Forum Ks. Wojciech Łazewski Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej deklarował pomoc w sfinansowaniu transportu pasz do w/w miejscowości. Podział jest następujący:
– do gminy Połaniec (powiat staszowski, województwo świętokrzyskie) i Ośrodka w Sandomierzu (powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie) pomoc kieruje powiat grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki i zambrowski;
– do gminy Łubnice (powiat staszowski, województwo świętokrzyskie) pomoc kieruje powiat białostocki, moniecki i sokolski;
– do gminy Gorzyce (powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie) pomoc kieruje powiat bielski, hajnowski i siemiatycki;
– do miasta Tarnobrzeg (powiat Tarnobrzeg, województwo podkarpackie) pomoc kieruje powiat augustowski, sejneński i suwalski.
Ponadto dyskutowano o realizacji programów unijnych, aktualnym stanie i potencjalnych zagrożeniach finansów gminnych. Na następne Forum zostaną przygotowane stanowiska w sprawie opłaty ekologicznej, podatku rolnego i leśnego, subwencji oświatowej oraz VAT-u. Ponadto przedstawiono aktualne działania i zamierzenia Związku z naciskiem na obchody 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce oraz na projekty z udziałem środków unijnych:  Działanie 5.2.1. – „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”, Działanie 9.1.2. – „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, Działanie 9.1.1. – ” Kolorowy strat – gminne przedszkole”, Działanie 8.1.1. – „Kontrola zarządcza” w partnerstwie z  Legal & Business Solutions sp. z o. o.
 Zdecydowano o odwołaniu imprezy o charakterze festynowo-wystawowo-targowym pn. „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”, która miała odbyć się 19 września 2010 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Następnie Przewodniczący Zarządu ZGWWP wręczył medale okolicznościowe ZGWWP za zasługi dla rozwoju samorządu lokalnego wyróżnionym osobom, które nie odebrały medali podczas Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Województwie Podlaskim. Minutą ciszy oddano cześć ś.p. Józefowi Gajewskiemu – Prezydentowi Miasta Suwałk. Radio VOX oraz Polskie Radio Białystok przedstawiły oferty współpracy dla urzędów gmin. Po obradach rozegrano mecz piłki nożnej: reprezentacja ZGWWP – reprezentacja samorządu gminy Gródek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

Back To Top