skip to Main Content

Radio Białystok o projekcie "Sprawny samorząd – lepsza Polska II"

Data: 7 września 2010, 16:27
Artykuł pochodzi ze strony Radia Białystok.
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/44663

 

Urzędnicy uczą się, jak usprawnić swoją pracę
7 września 2010, 16:27

 

Jest szansa, że kolejki w urzędach niedługo się zmniejszą. Samorządowi urzędnicy z naszego regionu na specjalnych zajęciach uczą się, jak szybciej i efektywniej samorządowcy obsługiwać interesantów.

 

Urzędnicy z 60 gmin biorą udział w projekcie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego „Sprawny samorząd – lepsza Polska”. Jest to już druga jego edycja. „Podobnie jak poprzedni, podzielony jest na wiele etapów” – mówi przewodniczący Związku, Mirosław Lech. Urzędnicy wezmą udział m.in w szkoleniach z wielu zakresów tematycznych. Warsztaty dotyczyć będą m.in. zamówień publicznych, prawa budowlanego czy aplikowania o środki unijne.

 

Każdy samorząd sam będzie decydował, w jakich szkoleniach weźmie udział. Potrzeby urzędów zostaną zdiagnozowane i na tej podstawie pracownicy zostaną przeszkoleni w konkretnych tematycznych blokach.

 

Dodatkowo w pięciu gminach zostanie wprowadzony nowatorski system Modelu Doskonałości EFQM, czyli Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością. Jest on swoistym wzorem doskonałości organizacyjnej, do której mają dążyć podlaskie gminy.

 

Łącznie zostanie przeszkolonych ok. 360 urzędników w całym regionie. Realizacja projektu zakończy się w 2012 roku. Budżet projektu w większości finansowany z pieniędzy unijnych wynosi prawi 1,5 miliona złotych. (akk)

 

Back To Top