skip to Main Content
Szkolenia

Szkolenia

Tematy szkoleń w ramach projektu „Sprawny samorząd- lepsza Polska II” zostaną dobrane na podstawie potrzeb, które wykażą przeprowadzone w urzędach badania. Każde ze szkoleń będzie trwało 2 dni. Przewidziano na nich miejsce dla 300 osób zatrudnionych w uczestniczących w projekcie urzędach na podstawie umowy o pracę. Rozpoczęcie szkoleń planowane jest w grudniu 2010 r., trwać będą nie dłużej niż do stycznia 2012 r.

 

Wstępnie planujemy przeprowadzenie szkoleń z następujących tematów:

 

       Zamówienia publiczne

       Ochrona danych osobowych

       Finanse

       Aplikowanie o środki unijne, zarządzanie projektami

       Administracja publiczna

       Public relations

       Tworzenie strategii

       Ewidencja ludności

       Konsultacje społeczne

       Zarządzanie strategiczne

       Fundusz Sołecki

 

Ostateczna decyzja dotycząca tematów szkoleń, zależeć będzie od wyników badania diagnozującego potrzeby szkoleniowe i luki kompetencyjne urzędów uczestniczących w projekcie „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”.

 

 

 

 

Back To Top