skip to Main Content

Konferencja w Korycinie

W dniu 15 września 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki, w Korycinie odbyło się spotkanie kadry Projektu z dyrektorami 19 szkół biorących udział w Projekcie
„Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”. W trakcie spotkania zostały podpisane umowy z asystentami koordynatora w placówkach, wyznaczono terminy spotkań kadry z rodzicami uczniów biorących udział w Projekcie. Uzgodniono harmonogram realizacji projektu na najbliższe miesiące oraz ustalono ostateczny kształt deklaracji uczestnictwa w projekcie.(zdjęcia)

Back To Top