skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 275381-2010; Data Zamieszczenia 06.10.2010

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 275381-2010; data zamieszczenia 06.10.2010

na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia nauki on-line w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 275381-2010; data zamieszczenia 06.10.2010 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz

Back To Top