skip to Main Content

Informacja z sesji otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 3/2010 na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia nauki on-line w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Back To Top