skip to Main Content

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 1/2010 na Wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego w ramach Projektu pn: Sprawny Samorząd – lepsza Polska II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Back To Top