skip to Main Content

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 2/2010 na Przeprowadzenie diagnozy deficytów i uzdolnień uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego w ramach Projektu pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Back To Top