skip to Main Content

Spotkanie w Zbójnej

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy 17 szkół, asystenci koordynatora w placówkach oraz członkowie zespołu projektowego:

Zenon Białobrzeski – koordynator projektu,
Izabela Kolada – ekspert ds. rozliczeń,
Katarzyna Toczydłowska – ekspert ds. monitoringu i ewaluacji,
Łukasz Pruszyński – ekspert ds. promocji.

 

Spotkanie odbyło się dnia 4 listopada 2010r. w Szkole Podstawowej w Zbójnej. Na spotkaniu przekazano tablice informacyjne do powieszenia na szkole oraz zestawy chat. (słuchawki i kamerki). Przedstawiono dyrektorom szkół ankiety dla dzieci biorących udział
  w projekcie dotyczące wyboru miejsca wycieczki na zakończenie projektu. W kolejnej części spotkania głos zabrał Pan Norbert Poliński z firmy przeprowadzającej diagnozę wśród uczniów, przedstawił krok po kroku jak należy prawidłowo przeprowadzić diagnozę uczniów. Mówił o problemach jakie mogą napotkać nauczyciele podczas przeprowadzania testów. Przedstawił przykładowe raporty z diagnozy innych uczniów. (zdjęcia)   

 

Back To Top