skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 353817-2010; Data Zamieszczenia 09.12.2010

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 353817-2010; data zamieszczenia 09.12.2010

na Przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach Projektu pn: „Sprawny Samorząd – lepsza Polska II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 353817-2010; data zamieszczenia 09.12.2010

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz

Back To Top