skip to Main Content
XIV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

XIV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 18-19 stycznia 2011 r. odbyło się w Lipowym Moście XIV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyło w nim około 90 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2010, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2011. Najważniejszym punktem pierwszego dnia obrad było wybranie nowych władz Związku na kolejną kadencję. Mirosław Lech, dotychczasowy szef ZGWWP, został wybrany nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Wybrano także Zarząd IV kadencji i Komisję Rewizyjną. Podczas dyskusji drugiego dnia obrad zdecydowano o przygotowaniu stanowisk dotyczących: podatku drogowego, finansów, ulg podatkowych ustawowych (aby były rekompensowane przez państwo), nazewnictwa miejscowości, spisu rolnego, zmiany instrukcji kancelaryjnej, funduszy finansowych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, przyśpieszenia prac nad ustawą dotyczącą wspólnot gruntowych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 
Wyniki wyborów   pokaż
 
 
WYSTAWCY ZGROMADZENIA

 
 

Back To Top