skip to Main Content

Studia Podyplomowe

24 stycznia ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu Prawa Administracyjnego (40 osób) oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi (20 osób), organizowane w ramach projektu „Sprawny samorząd- lepsza Polska II”. W ramach każdego urzędu zgłoszona może zostać jedna osoba. Wszystkich chętnych do udziału w studiach podyplomowych prosimy o dostarczenie kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu przy ul. Elektrycznej 1 w Białymstoku w terminie do 28 stycznia. Dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń- wpłynięcia oryginału dokumentów rekrutacyjnych lub faksu. Warunkiem wzięcia udziału w studiach podyplomowych jest dostarczenie oryginału dokumentów rekrutacyjnych przed ich rozpoczęciem.
Więcej informacji pod numerem telefonu 85 874 43 42.

Back To Top