skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 33675-2011; Data Zamieszczenia 31.01.2011

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 33675-2011; data zamieszczenia 31.01.2011

na Przeprowadzenie lekcji języka angielskiego w ramach Projektu pn.: „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr ogłoszenia: 33675-2011; data zamieszczenia 31.01.2011

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz

Back To Top