skip to Main Content

Spotkanie zespołu projektowego w Sztabinie 2 marca 2011r

W dniu 2 marca 2011r. w Szkole Podstawowej w Sztabinie odbyło się spotkanie zespołu projektowego „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”. W spotkaniu udział wzięli asystenci koordynatora w szkołach oraz Pan Tomasz Mazur przedstawiciel firmy Serwis Kadr, która będzie prowadziła zajęcia online w szkołach. Na spotkaniu przekazano zaświadczenia dla nauczycieli biorących udział w szkoleniu „Nowoczesne metody pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym”. Omówiono postępy w realizacji projektu, przekazano narzędzia do prowadzenia monitoringu i ewaluacji w szkołach. W kolejnej części spotkania Pan Tomasz Mazur przedstawił zasady na jakich będą prowadzone zajęcia online. Zdjęcia ze spotkania w załączeniu.(zdjęcia)

Back To Top