skip to Main Content

Zajęcia pozalekcyjne w Rydzewie

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu: „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” w Szkole Podstawowej w Rydzewie. Zdjęcia w załączeniu (zdjęcia).

Back To Top