skip to Main Content

Szkolenie „KPA po zmianach”

  Szkolenie „KPA po zmianach” odbędzie się 6-7. czerwca 2011 r. w hotelu Villa Tradycja w Białymstoku, przy ul. Włókienniczej 5. Szkolenie poprowadzi mecenas Jadwiga Pogorzelska.

  Zakres szkolenia obejmuje:
     • Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
     • Wyłączenie pracownika organu.
     • Skutki niezałatwienia spraw w terminie. Doręczenia.
     • Wszczęcie postępowania. Ustalenie organu właściwego. Dostęp do akt sprawy. Rozprawa.  
     • Wydawanie decyzji. Umorzenie postępowania. Uzupełnianie i sprostowanie decyzji. Decyzje organu odwoławczego.
     • Wznowienie postępowania.
     • Dopuszczalność zmiany i uchylenia decyzji. 
     • Rażące naruszenie prawa skutkujące odpowiedzialnością majątkową urzędnika.
     • Postępowanie skargowo – wnioskowe.

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu serdecznie zapraszamy do przesłania dokumentów zgłoszeniowych (dostępne w dziale „Materiały do pobrania”) do 3. czerwca, faksem pod nr 85 874 43 42 oraz na adres biura projektu: ul. Elektryczna 1, 15-080 Białystok.

Back To Top