skip to Main Content

Informacja o szkoleniach

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu „Kontroli zarządczej w administracji samorządowej”, które odbędzie się 3-4. października oraz „Audytu i kontroli wewnętrznej”, które odbędzie się 10-11. października w hotelu Villa Tradycja w Białymstoku.

 

Szkolenie „Kontrola zarządcza w administracji samorządowej. Jak przejść od administracji proceduralnej do efektywnościowej” poprowadzi
Mirosław Sola– z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w organizacji i zarządzaniu oraz metodologii prowadzenia kontroli zarządczej. Praktyk w zakresie jej wdrażania i prowadzenia. Od dziesięciu lat zatrudniony w kontroli wewnętrznej administracji publicznej. Autor praktycznych poradników związanych z kontrolą zarządczą oraz licznych artykułów prasowych związanych z finansami publicznymi. Wydane zostały jego następujące książki
z tego zakresu tematycznego:
-„Jak przygotować urząd gminy do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej?” Municipium S.A. Warszawa, 2009 r.
-„Kontrola zarządcza w administracji samorządowej” Municipium S.A. Warszawa, 2009 r.
-„Jak wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą?” Municipium S.A. Warszawa, 2010 r.
Opublikował około trzydziestu artykułów z zakresu kontroli w administracji publicznej na łamach Pisma Samorządy Terytorialnego „Wspólnota”, Miesięcznika Dyrektora Szkoły, Miesięcznika Dyrektora Przedszkola, Miesięcznika Mam Przedszkole. Jest wykładowcą
i współpracownikiem następujących instytucji zajmujących się szkoleniami w administracji: Akademia „Wspólnoty” w Warszawie, Szkoła Administracji Samorządowej w Warszawie, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze, Warmińsko – Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej
w Olsztynie, Instytut Konsultantów Europejskich w Kaliszu. Prowadzi szkolenia otwarte, zamknięte jak również zajmuje się doradztwem z zakresu kontroli zarządczej.
Uczestnik III Ogólnopolskiego Forum Pracowników Kontroli Urzędów Marszałkowskich „Kontrola zarządcza 2010” w Olsztynie w trakcie którego przeprowadził wykład z zakresu zasad prowadzenia  kontroli zarządczej w myśl nowej ustawy o finansach publicznych
i standardów kontroli zarządczej.

Szkolenie „Audyt i kontrola wewnętrzna” poprowadzą panie Elżbieta Oniszczuk i Iwona Pytel.

 Elżbieta Oniszczuk
Od 2003r. audytor wewnętrzny w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowym. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej w zakresie administrowania funduszami unijnymi.
 Specjalizuje się w audytach projektów realizowanych z funduszy unijnych zarówno przedakcesyjnych jak i strukturalnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów z zakresu funduszy unijnych na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku audyt wewnętrzny. W latach 2006-2008 współautor wielu publikacji w Poradniku Szefa Urzędu z zakresu audytu wewnętrznego.

Iwona Pytel
Od 2006r. kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej w zakresie administrowania funduszami unijnymi.
 Od kilku lat zaangażowana w proces zarządzania i kontroli funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów z zakresu funduszy unijnych na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku audyt wewnętrzny. W latach 2006-2008 współautor wielu publikacji w Poradniku Szefa Urzędu z zakresu audytu wewnętrznego.

Wszyscy zainteresowani udziałem proszeni są o przesłanie faksem dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o wkładzie własnym, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, ksero dowodu osobistego- do pobrania w dziale „Materiały do pobrania”) oraz dostarczenie oryginałów do biura projektu przy ul. Elektrycznej 1 w Białymstoku, tel/fax. 85 874 43 42.

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast