skip to Main Content
Bezpłatne Szkolenia Dla Osób Odchodzących Z Rolnictwa

Bezpłatne szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

Firma Consultor sp. z o.o. oferuje bezpłatne szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osób  w wieku aktywności zawodowej, ubezpieczonych w KRUS i ich domowników –  chcących odejść z rolnictwa, zamieszkujących województwo podlaskie.

Back To Top