skip to Main Content
Projekt "Technika I Tradycja łączy Pokolenia W Gminie Korycin"

Projekt "Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Korycin"

Projekt „Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Korycin” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.5.


Celem projektu był wzrost aktywności edukacyjnej mieszkańców gminy Korycin poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Korycinie w okresie III – VI.2012 r.
W ramach projektu przeprowadzono 3 rodzaje zajęć: świadomość i ekspresja kulturowa, zajęcia informatyczne oraz zajęcia filmowe. Objęliśmy wsparciem 30 uczniów i 20 seniorów. Ideą projektu było zbudowanie mostu pokoleniowego pomiędzy seniorami a młodzieżą przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali pracę dziennikarza a seniorzy zdobyli umiejętności cyfrowe w zakresie korzystania z internetu.
Filmy nagrane podczas zajęć zostały umieszczone na portalach społecznościowych:
1. Facebook: http://www.facebook.com/pages/Korycin-tradycja-i-nowoczesno%C5%9B%C4%87/402030606484442
2. Blog: http://korycinfilmowy.blogx.pl/
3. YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCrZECUzy2DJ7P8Eyrdxpe6Q
4. Daily Motion: http://www.dailymotion.com/zespol_szkol_korycin#video=xprfh0
5. Twitter: profil: FilmowyKorycin, www.twitter.com
Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt w postaci kamery, aparatów fotograficznych, profesjonalnych mikrofonów i programów komputerowych.
Budżet projektu wyniósł 49 142 zł.

Back To Top