skip to Main Content

Pismo w temacie budowy turbin wiatrowych

ZGWWP dnia 23 lipca 2012 r. wysłał pismo do Ministra Środowiska Pana Marcina Korolca w sprawie udzielenia informacji lub wskazania autoryzowanych opracowań naukowych, analiz, opinii, przepisów prawa bądź innych źródeł w temacie budowy turbin wiatrowych. Poniżej jego treść.

 

W związku z rosnącym zainteresowaniem budową turbin wiatrowych i koniecznością wydawania przez gminy decyzji w tej sprawie, w imieniu wójtów i burmistrzów zebranych podczas XXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego odbytego w dniach
4-5 czerwca 2012 r. w Rozłogach zwracam się z prośbą o udzielenie informacji lub wskazanie autoryzowanych opracowań naukowych, analiz, opinii, przepisów prawa bądź innych źródeł zawierających odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy infradźwięki wytwarzane przez turbiny wiatrowe negatywnie wpływają na organizm ludzki  
(w szczególności na dzieci, kobiety ciężarne i osoby starsze), a jeśli tak to jakie skutki powoduje ich oddziaływanie?
2. W jakiej odległości od budynków mieszkalnych i miejsc przebywania ludzi mogą być lokalizowane turbiny wiatrowe, aby nie wpływać negatywnie na zdrowie ludzi?
3. Na jaka odległość od elektrowni wiatrowej rozchodzą się infradźwięki wytwarzane przez turbiny wiatrowe i jaki wpływ mają na organizm ludzki?
4. Jaki poziom hałasu wytwarzają turbiny wiatrowe i w jakiej odległości powinny być one sytuowane od budynków mieszkalnych, aby hałas wytwarzany przez turbinę i łopaty wirnika nie wpływał negatywnie na zdrowie ludzi?
5. Jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi ma zjawisko migotania cienia (tzw. efekt stroboskopowy) powstający wskutek odbijania się promieni świetlnych od obracających się skrzydeł turbiny wiatrowej?

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Do wiadomości:
1. Michał Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Parlamentarzyści z województwa podlaskiego

Odpowiedź z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2012 r.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 7 września 2012 r.  pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 14 września 2012 r.   pokaż

Back To Top