skip to Main Content
XVI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

XVI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 7-8 lutego 2013 r. odbyło się w Serwach XVI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyło w nim około 70 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2012, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2013. Dyskutowano m.in. o stanie zaawansowania samorządów województwa podlaskiego we wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, korzyściach i zagrożeniach wynikających z założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego przygotowanego przez MAC, pracach zmierzających do określenia zakresu wsparcia w ramach działania opisanego w Art. 21 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego finansowania Wspólnej Polityki Rolnej ze wskazaniem na konieczność uwzględnienia w planowanym obszarze wsparcia tzw. „infrastruktury powiązanej”; zwiększenia środków i intensyfikacji działań w zakresie melioracji, pozyskiwaniu unijnych pieniędzy, drogach, podatkach, oświacie. Zostały zaprezentowane plany Związku na 2013 r. Wójtowie i burmistrzowie rozmawiali także o włączeniu się ZGWWP w obchody 500-lecia województwa podlaskiego. Z tej okazji Związek planuje wydać kolorowy album okolicznościowy pod tytułem: „500-lecie Województwa Podlaskiego w Naszych Małych Ojczyznach” (około 240 stron) z krótką 2-stronną prezentacją każdej gminy oraz działań poszczególnych samorządów związanych z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizowanych w ramach obchodów jubileuszu. Album będzie służył jako przewodnik po imprezach organizowanych w naszym regionie. ZGWWP włączy się również w organizację imprez w naszym województwie. Zostanie ogłoszony konkurs literacki na legendę o Naszej małej Ojczyźnie wśród uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego. Wypracowano stanowisko w sprawie uwzględnienia w planowanym obszarze wsparcia tzw. „infrastruktury powiązanej”. Stanowisko to Przewodniczący Zarządu ZGWWP i jednocześnie Członek Zarządu ZGWRP przedstawił jako propozycję do przyjęcia przez Zarząd ZGWRP, żeby była większa siła przebicia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Zgromadzenia.


Stanowisko
w sprawie uwzględnienia w planowanym obszarze wsparcia tzw. „infrastruktury powiązanej”.    pokaż

WYSTAWCY ZGROMADZENIA

Back To Top