skip to Main Content

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 14601-2014; data zamieszczenia 23.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr ogłoszenia: 14601-2014; data zamieszczenia 23.01.2014.   Więcej…

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz

Back To Top