skip to Main Content
XVII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

XVII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 20-21 lutego 2014 r. odbyło się w Łomży XVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Kolejny raz nasze obrady były transmitowane na żywo w internecie.

W spotkaniu uczestniczyło około 70 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości. W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2013, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2014. Dyskutowano m.in. o zasadach i możliwościach inwestycji w infrastrukturę i społeczeństwo w naszych samorządach do 2020 r., zmianach jakie należy wprowadzić do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 oraz do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, samoopodatkowaniu majątku gminnego, podnoszeniu skuteczności działań policji w związku z przemocą w rodzinie poprzez wykorzystywanie narzędzi szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia, całodobowych dyżurach pracowników socjalnych, problemie bezpańskich psów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Zgromadzenia.

Bilans ZGWWP za 2013 rok.   pokaż

Rachunek wyników za 2013 rok.   pokaż

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat ZGWWP za rok 2013.   pokaż

Sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w 2013 roku.   pokaż 

Stanowisko w sprawie zapewnienia przez ośrodki pomocy społecznej całodobowych dyżurów pracowników socjalnych.   pokaż

Back To Top