skip to Main Content
Ogłoszenie O Zamówieniu Publicznym Numer: 79747-2014; Data Zamieszczenia 11.04.2014

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Numer: 79747-2014; data zamieszczenia 11.04.2014

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Organizację i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (język angielski – certyfikat TOEIC), potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla uczestników projektu: „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego” Nr projektu WND-POKL.09.06.02-20-034/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr ogłoszenia: 79747-2014; data zamieszczenia 11.04.2014.
Więcej…
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   pobierz

Back To Top