skip to Main Content
Projekt €Europejskie Kadry – Edukacja Językowa Drogą Do Rozwoju Kadr Samorządowych Województwa Podlaskiego"

Projekt „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego"

Projekt „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6.2.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji językowych 215 osób pracujących w instytucjach publicznych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego w okresie wrzesień 2012 – wrzesień 2014. Specjalistycznym kursem języka angielskiego objęliśmy 215 osób z 23 gmin: Krasnopol, Puńsk, Grajewo, Nowogród, Zbójna, Tykocin, Brańsk, Supraśl, Miastkowo, Kulesze Kościelne, Szczuczyn, Korycin, Ciechanowiec, Nowe Piekuty, Lipsk, Wasilków, Mielnik, Juchnowiec Kościelny, Czarna Białostocka, Szudziałowo, Choroszcz, Knyszyn, Mońki. Utworzono 19 grup które miały do zrealizowania 240 godzin dydaktycznych, z czego 2 grupy zrealizowały 300 godzin. Kurs języka angielskiego zakończył się egzaminem TOEIC Bridge /uznawanym przez kraje UE/, do którego przystąpiło 170 osób oraz TOEIC Listening and Reading, TOEIC Speaking and Whiting, do którego przystąpiło 11 osób. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywny wynik na egzaminie końcowym.
Budżet projektu wyniósł 738 825 zł.
26 września 2014 r. w Białymstoku odbyła się Konferencja podsumowująca zrealizowany projekt „Europejskie Kadry – edukacja językowa drogą do rozwoju kadr samorządowych województwa podlaskiego”, na której zostały wręczone certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.
Back To Top